Territoires Aveugles III & IV

— Gravure à l’eau forte, 2020, 25,5 x 34,5 cm